ปณิธานความดีปีมหามงคล

โพสต์2 ก.พ. 2559 23:16โดยส.ต.ท.หญิงญาดา รัตนกําเหนิด โรงเรียนพุดซาพิทยาคม
สำนักนายกรัฐมนตรี 
เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ" 
ภายใต้โครงการ "ปณิธานความดี ปีมหามงคล : ทำดี เริ่มได้ ที่ใจเรา"
Comments