เปิดรับสมัครหลักสูตร รปภ. รุ่นที่ 4 - 5

โพสต์21 ส.ค. 2561 19:45โดยสุดารัตน์ ไกร.
ประชาสัมพันธ์ครับ หลักสูตร รปภ. รุ่น 4 และรุ่น 5 เปิดรับสมัครแล้วนะครับ 
รุ่น 4 อบรมแบบเช้าไปเย็นกลับ  ระหว่างวันที่ 3-7 ก.ย.61  รุ่นละไม่เกิน 100 ค่าสมัคร คนละ 2000 บาท 
รุ่นที่ 5  อบรมระหว่างวันที่ 4-7 ก.ย.61 แบบพักค้างคืนคนละ 2500 บาท 

Comments