การฝึกอบรมหลักสูตร "การรักษาความปลอดภัย"

โพสต์12 มิ.ย. 2561 06:57โดยสุดารัตน์ ไกร.
ประชาสัมพันธ์  
เรียนเชิญ บริษัท รปภ. หรือผู้ที่สนใจ  
เข้าร่วมประชุม พิจารณา กำหนดวันเวลาในการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย 
ณ ห้อง ๑๐๓  อาคารเรียนรวม ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๓ ในวันพุธที่ ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐ น.  หากมีข้อสงสัย  ติดต่อสอบถาม 0 4437 1388
Comments