เฝ้าระวัง​ COVID19

โพสต์4 เม.ย. 2563 06:16โดยสุดารัตน์ ไกร.
แจ้ง นสต.ศฝร.ภ.3   เป็นข้อห่วงใยจาก ผบช.ภ.3 และ ผบก.ศฝร.ภ.3 ต้องการให้ นสต.ทุกนาย มีความรู้เรื่องโรคติดเชื้อโคโรน่า2019 (COVID -19 ) และ การปฏิบัติตัวเมื่อมีความเสี่ยงโควิด19 สามารถแนะนำญาติพี่น้อง บุคคลใกล้ชิด และประชาชนทั่วไปได้  ซึ่งเมื่อวันที่ 18 มี.ค.63 ก่อนปล่อย นสต.พักกลับบ้าน ทางศูนย์ฝึกได้เชิญ แพทย์ พยาบาล รพ.มหาราชนครราชสีมา มาให้ความรู้แล้วครั้งหนึ่ง  เพื่อความเข้าใจในการปฏิบัติตัวได้มากขึ้น ท่าน ผบก.ศฝร.ภ.3 จึงให้ มว.พยาบาล จัดทำเอกสารให้ความรู้เรื่องโควิดและการปฏิบัติตัวเมื่อมีความเสี่ยงโควิด ของ นสต.ในช่วงปิดศูนย์ฝึกอบรม  เพื่อแจ้งให้ นสต.ทราบและปฏิบัติ
Comments