บัญชีตำแหน่งเพื่อใช้รองรับการแต่งตั้ง เลื่อนชั้นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

โพสต์23 มิ.ย. 2559 21:00โดยสุดารัตน์ ไกร.

Ċ
127.pdf
(3452k)
สุดารัตน์ ไกร.,
23 มิ.ย. 2559 21:00
Ċ
3-4.pdf
(2396k)
สุดารัตน์ ไกร.,
23 มิ.ย. 2559 21:00
Ċ
5-6.pdf
(2681k)
สุดารัตน์ ไกร.,
23 มิ.ย. 2559 21:00
Ċ
8-9.pdf
(2243k)
สุดารัตน์ ไกร.,
23 มิ.ย. 2559 21:00
Ċ
edu.pdf
(2195k)
สุดารัตน์ ไกร.,
23 มิ.ย. 2559 21:00
Ċ
สุดารัตน์ ไกร.,
23 มิ.ย. 2559 21:00
Ċ
สุดารัตน์ ไกร.,
23 มิ.ย. 2559 21:00
Comments