ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย

โพสต์25 ก.ค. 2561 02:27โดยสุดารัตน์ ไกร.

https://www.facebook.com/policetv.tv/videos/1767265570022749/?t=4

เผยแพร่งบทดลอง เดือน มิ.ย.61

โพสต์16 ก.ค. 2561 21:25โดยสุดารัตน์ ไกร.


ประกาศ รับสมัคร หลักสูตรรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ ๒

โพสต์19 มิ.ย. 2561 18:27โดยสุดารัตน์ ไกร.

วันเวลาฝึกอบรม   ๘,๑๕,๒๒,๑๙ ก.ค. ๖๑ และ ๕ ส.ค. ๖๑  รวม๕ วัน  แบบไป-กลับ

****ยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง  ตั้งแต่ ๒๐ มิ.ย. ๖๑ - ๓ ก.ค. ๖๑  เว้นวันหยุดราชการ****

***ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม   ๒,๐๐๐ บาท***

การฝึกอบรมหลักสูตร "การรักษาความปลอดภัย"

โพสต์12 มิ.ย. 2561 06:57โดยสุดารัตน์ ไกร.

ประชาสัมพันธ์  
เรียนเชิญ บริษัท รปภ. หรือผู้ที่สนใจ  
เข้าร่วมประชุม พิจารณา กำหนดวันเวลาในการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย 
ณ ห้อง ๑๐๓  อาคารเรียนรวม ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๓ ในวันพุธที่ ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐ น.  หากมีข้อสงสัย  ติดต่อสอบถาม 0 4437 1388

เผยแพร่งบทดลอง เดือน พ.ค.61

โพสต์11 มิ.ย. 2561 21:19โดยสุดารัตน์ ไกร.


หลักสูตร รักษาความปลอดภัย

โพสต์23 พ.ค. 2561 01:11โดยสุดารัตน์ ไกร.

รุ่นที่ 2  เดือน  ก.ค.61
รุ่นที่ 3  เดือน  ต.ค.61
รุ่นที่ 4  เดือน  ม.ค.62

****ดาวน์โหลด ใบสมัคร  ด้านล่าง****

เผยแพร่งบทดลอง เดือน เม.ย.61

โพสต์3 พ.ค. 2561 22:29โดยสุดารัตน์ ไกร.


เผยแพร่งบทดลอง เดือน มี.ค.61

โพสต์19 เม.ย. 2561 20:51โดยสุดารัตน์ ไกร.


1-10 of 46